Mantra

 

(slovo má původ v sanskrtu मन्त्रः, man - myslet, tra - vysvobození, nástroj)

Mantra je tedy zvuk, osvobozující mysl z pout samsáry. Ve védských spisech byly jako mantry označovány verše nebo formule, používané při obětních rituálech. 

Mantra posiluje sattvický stav mysli,  odstraňuje tamastické a radžastické myšlenky z mysl. Mantry pronikají všemi úrovněmi člověka, pomáhají měnit vásany, podvědomé návyky a sklony. Mysl se opakováním mantry pročišťuje a zklidňuje.

K osvojení mantry slouží nepřetržité opakování, které nutí mysl, aby se soustředila jen na mantru, tedy zjednodušeně džapa, nebo mantra džapa (slovo má původ v sanskrtu dža - zrození, pa -nepříznivé vlivy, tedy odstraňování nežádoucích vlivů). Džapa se musí dělat pravidelně, s úctou, velmi vážně a upřímně, musí se stát zvykem a musí být pěstována se satvickou myslí. 

Šivánanda: „Džapa proměňuje povahu mysli a naplňuje ji satvou. Uklidňuje a posiluje mysl, činí ji do sebe obrácenou. Vykoření všechny zlé myšlenky a sklony.“

 

Pět stupnů nebo způsobů džapy:

  • likhita – psaní mantry do deníku, určeného speciálně k tomuto účelu. Měla by se psát denně asi půl hodiny, v pravidelnou dobu, určitý počet manter na jedno sezení. Je potřeba sedět v jedné pozici, zachovávat mlčení, při psaní mantru opakovat v duchu. Mantra má být psaná souvisle. Psaní mantry přináší lepší koncentraci mysli a smyslů.
  • vaikharí – hlasité opakování mantry, může se zpívat nebo recitovat. Při hlasité recitaci je snazší soustředit se na mantru déle, proto je vhodná pro začátečníky.
  • upánšu – šeptaná nebo mumlaná, rty se pohybují, tiché recitování je považováno za jemnější a účinnější stupeň džapy, než je džapa vaikharí.
  • manasika – opakování mantry v mysli, tato duchovní džapa je považována za nejúčinnější formu praxe manter. Je to pokročilá technika, protože necvičení lidé většinou koncentraci neudrží dostatečně dlouho
  • adžapa – nepřetržitě vnitřně opakovaná bez úsilí. Mantra se opakuje v mysli sama od sebe bez jakékoliv vnější aktivity. K prožívání adžapa džapy dochází zpravidla po dlouhodobém a vytrvalém cvičení ostatních stupňů. 

Pro opakování mantry se používá pomůcka: Mála