Meditační pomůcky

Mezi meditační pomůcky patří mantra, mála, psychický symbol, jantra, mandala. 

Dále meditační polštáře, deky, šály a meditační podložka, nebo koberec.

Mantra

 

(slovo má původ v sanskrtu मन्त्रः, man - myslet, tra - vysvobození, nástroj)

Mantra je tedy zvuk, osvobozující mysl z pout samsáry. Ve védských spisech byly jako mantry označovány verše nebo formule, používané při obětních rituálech. 

Mantra posiluje sattvický stav mysli,  odstraňuje tamastické a radžastické myšlenky z mysl. Mantry pronikají všemi úrovněmi člověka, pomáhají měnit vásany, podvědomé návyky a sklony. Mysl se opakováním mantry pročišťuje a zklidňuje.

K osvojení mantry slouží nepřetržité opakování, které nutí mysl, aby se soustředila jen na mantru, tedy zjednodušeně džapa, nebo mantra džapa (slovo má původ v sanskrtu dža - zrození, pa -nepříznivé vlivy, tedy odstraňování nežádoucích vlivů). Džapa se musí dělat pravidelně, s úctou, velmi vážně a upřímně, musí se stát zvykem a musí být pěstována se satvickou myslí. 

Šivánanda: „Džapa proměňuje povahu mysli a naplňuje ji satvou. Uklidňuje a posiluje mysl, činí ji do sebe obrácenou. Vykoření všechny zlé myšlenky a sklony.“

 

Pět stupnů nebo způsobů džapy:

 • likhita – psaní mantry do deníku, určeného speciálně k tomuto účelu. Měla by se psát denně asi půl hodiny, v pravidelnou dobu, určitý počet manter na jedno sezení. Je potřeba sedět v jedné pozici, zachovávat mlčení, při psaní mantru opakovat v duchu. Mantra má být psaná souvisle. Psaní mantry přináší lepší koncentraci mysli a smyslů.
 • vaikharí – hlasité opakování mantry, může se zpívat nebo recitovat. Při hlasité recitaci je snazší soustředit se na mantru déle, proto je vhodná pro začátečníky.
 • upánšu – šeptaná nebo mumlaná, rty se pohybují, tiché recitování je považováno za jemnější a účinnější stupeň džapy, než je džapa vaikharí.
 • manasika – opakování mantry v mysli, tato duchovní džapa je považována za nejúčinnější formu praxe manter. Je to pokročilá technika, protože necvičení lidé většinou koncentraci neudrží dostatečně dlouho
 • adžapa – nepřetržitě vnitřně opakovaná bez úsilí. Mantra se opakuje v mysli sama od sebe bez jakékoliv vnější aktivity. K prožívání adžapa džapy dochází zpravidla po dlouhodobém a vytrvalém cvičení ostatních stupňů. 

Pro opakování mantry se používá pomůcka: Mála

Mála


(slovo má původ v sanskrtu: माला; mālā)

Mála je tradiční pomůcka k počítání manter u zklidňování mysli. Používá se převážně na východě a je podobná růženci. Více o mantrách je zde: Mantra

Mála je soustava korálků na provázku, má zpravidla 108 korálků, anebo menší počet podle toho na jakou praxi málu potřebujete. Zpravidla je to počet dělitelný 9, ale není to striktní pravidlo. Mála o 27 korálcích (sumirni mála) je často nošená jako náramek a používá se pro praxi kdekoliv zrovna máme čas. 

Oba konce mály se spojují v korálku Méru (též Suméru), což je také jméno posvátné hory, sídla bohů a duchovní osy světa. Tento korálek se nikdy při počítání nepřekračuje, od něj se začíná a před ním se končí, mála se obrací a začíná se znovu, často bývá o něco větší, nebo zvláštně zdobený.

Mála se tedy používá k počítání mantry, která se odříká v mysli nebo nahlas, nebo se zpívá pro dosažení mnoha cílů ale nejčastěji pro zklidnění mysli a dosáhnutí osvícení. Doporučuje se mít málu stále u sebe, na krku nebo ve váčku z plátna či z hedvábí a v noci pod polštářem.

Mála se vyrábí z mnoha materiálů. Nejpřirozenější je mála z dřevěných korálků z různých dřevin, podle toho co je vám bližší, přes ořech, santal, eben, břízu, cedr. Používají se i různá semena, kameny, zejména křišťál, nebo jantar, perly a mnoho jiných materiálů. 

Držení mály

Mála se drží při džapě vždy v pravé ruce v úrovni srdce, levá ruka je v klíně obrácená dlaní vzhůru a přidržuje konec mály, který se nemá válet po zemi. Korálky volně leží na prsteníčku. Po zopakování mantry posuneme korálek pomocí prostředníčku a palce. Ukazováček by měl být vyrovnaný. Při posouvání korálků se ukazováček nepoužívá. 

Při praktikování džapy by mála neměla být vidět. Proto se často džapující přikrývá. Používají se meditační šály a deky, které plní i jiné funkce.

Jantry a mandaly

Původ slov jantra i mandala pochází ze sanskrtu: mandala: (मण्डल  kolo, oblouk, jantra(यन्त्र  jam -  podpora, symbol,  tra - vysvobození, nástroj)

Posvátná geometrie v podobě obrazců se nachází všude kolem nás, nejsou to jen jantry a mandaly z východu. Mandaly se nacházejí v půdorysech chrámů a staveb na posvátných místech třeba v Egyptě. Setkat se s posvátnou geometrií můžeme opravdu všude, stačí mít oči otevřené.

Jantra

je pomůcka v podobě geometrického obrazce, který symbolizuje některou z tváří Univerza, nebo Univerzum celé. Používá se zejména v meditační praxi tantry. 

Používané geometrické prvky a jejich významy:

 • Kruh = Energie prvku vody
 • Čtverec = energie prvku země
 • Vzhůru směřující trojúhelník = Energie prvku ohně, energie
 • Dolů směřující trojúhelník = Energie prvku vody, znalost
 • Diagonální linie = Energie prvku vzduchu
 • Vodorovná čára = Energie prvku vody
 • Svislá čára = Energie prvku ohně
 • Bod = Bindu, symbol počátku, neprojeveného Kosmu, Energie éteru
 • znaky v sanskrtu - obvykle popisují bídža mantry na lotosových lístcích


Mandala

Často se s mandalou setkáváme v Tibetu při posvátných obřadech, kde se používají mandaly sypané barevným pískem, nebo jiným sypkým materiálem. Jedna z nich je na obrázku u tohoto článku.

Mandaly se dělí obvykle na vnější a vnitřní. Vnější mandaly symbolicky znázorňují celý svět, který se zobrazuje centrálně symetricky kolem hlavní osy - mytické hory Méru (často bývá ztotožněná s horou Kailás) v západním Tibetu. Od hory Méru, ve čtyřech světových stranách, se rozkládají čtyři světy - kontinenty. Z pohledu lidí je důležitý jižní kontinent, kde žijí lidé. Hora Méru i každý ze čtyř kontinentů jsou spojovány s pěti barvami (modrá, bílá, žlutá, červená a zelená), s pěti základními prvky (země, voda, oheň, vzduch a „prostor“) a dalšími prvky s tím, že žádný prvek není náhodný a má svůj přesný význam. 

 

Jste zde: Home Meditace Meditační pomůcky