JóganidraJóganidra patří mezi techniky s dlouhou tradicí. Na rozdíl od techniky Njása, ze které je odvozena, je daleko snazší. Někdy se překládá jako jógový spánek, nebo vědomý spánek, ale spánkem opravdu není. Je to stav vědomí, který je podobný hladině vědomí počas spánku. Pro nezkušené cvičence je však velmi těžké neusnout.

Jóganidra je velmi hluboká fyzická a psychická relaxace.

Psychická proto, že se vědomím nacházíme mezi stavem bdělosti a usínáním. Nejsme bdělí ale ani nespíme, udržujeme si bdělou pozornost a uvolníme své fyzické tělo, mysl se zklidní protože je zaměřena dovnitř a tak nereaguje na vjemy z okolí, můžeme se lépe soustředit sami na sebe a lépe se uvědomit.

Na stránkách www.joganidra.cz si můžete naše nahrávky zakoupit.

Číst dál: Jóganidra

Átmavičára

v sanskrtu: ātma vicāra

meditační technika, která nám metodou sebe dotazování pomůže pochopit sebe sama a získat duchovní realizaci. Technika je spojovaná se získáním prožitkové odpovědi na otázky typu: "Kdo jsem já". 

 

Šrí Ramana Maharši (rodným jménem Venkataraman Iyer)

* 30. prosince 1879 - 14. dubna 1950

V 16ti letech dosáhl stavu probuzení a opustil svůj domov. Později se usadil u hory Arunáčaly, v Tamil Nadu v jižní Indii, kde šířil své učení prostřednictvím hlubokého vnitřního ticha.

Lidem, kteří nebyli připraveni prožívat hluboké vnitřní ticho, nabídl techniku átmavičára, jako nejrychlejší cestu k pochopení sebe sama. Jeho učení se často spojuje s Advaitou (neduálností) a džňáňa jógou. Ramana Maharši také doporučoval bhakti jógu.  

Jeho učení do Evropy přinesl Paul Brunton a do češtiny přeložil Karel Weinfurther. 

Práce s energií v józe

Přípravná cvičení pro práci s energií v józe jsou určena pro naučení se vnímání čaker, toku energií a pročištění čaker:

1. Pranajáma - dechová cvičení

  • nádi šodhana I. stupeň - je dechová technika, která slouží k pročištění energetických drah ida a pingala. Cvičení se probírá v kurzech pro začátečníky
  • nádi šodhana II. stupeň - je dechová technika, anuloma viloma, která slouží k pročištění energetických drah ida a pingala. Dechový cyklus: levá nádech, pravá výdech, pravá nádech levá výdech. Cvičení se probírá v kurzech pro začátečníky

2. Techniky šuddhi - čištění

  • múladhára šuddhi - pročištění čaker pomocí nádechu a výdechu. Nadechujeme čistou energii do každé čakry a vydechujeme pomocí vizualizace znečištěnou energii, která odchází do země. Cílem je naplnit čakry čistou energií.
  • prána šuddhi - potřebné pomůcky mály: jedna se 4 korálky a jedna s 20 korálky. Postup je následující: nádech a výdech, po výdechu v mysli mantra Om. U nádechu vizualizujeme dva proudy energie, jak tvoří písmeno "V", které směřuje do bodu trikuti. S výdechem vizualizujeme energii, jak jde ven ve dvou proudech a tvoří písmeno "V". Toto je celá prána šuddhi. Když zvládneme vememe si mály a uděláme 1 cyklus prána šuddhi a přidáme 4x nádhi šodhany II. stupně (anuloma viloma) a toto celé cvičení opakujeme 20x. Cvičení trvá asi 60 minut.
  • čakra šuddhi - potřebné pomůcky mály: jedna s 11 korálky a jedna s 21 korálky. V pravé ruce máme málu s 21 korálky. Pozornost dáme do oblasti múladhára čakry. Tam necháme znít mantru Óm 21 krát. Po té zazní Óm 21 krát v Svadhištáně čakře a tak dále až do sahasráry včetně bodu bindu. Toto je jedno kolo, posuneme se o jeden korálek v levé ruce a opakujeme, až dokud se nevrátíme k prvnímu korálku, celkem 11x. Cvičení trvá asi 45 minut.
  • trikuti sádhana - necháme znít mentálně, nebo si také můžeme zazpívat mantru Óm v bodě trikuti. Bod trikuti je místo, kde se spojují energetické dráhy ida a pingala a u cvičení pranajámy tam držíme spojený ukazovák a prostředníček.

Krija jóga - úvod

Krija jóga - most k opravdové intenzivní jógové praxi

Podle tradice existuje 76 krijí z kterých bylo vybráno 20 postupů, které vyhovují každodenní praxi. 76 krijí lze nalézt v rukopisních textech žáků učitele Vivékánandy. Některé z nich jsou zveřejněné v knihách učitele Satyanandy. 

 

Předtím než začneme cvičit konkrétní techniky mentální krija jógy, je důležité cvičit šatkarmy, ásany, pranajámu pro pročištění hlavních nádí a také pro osvojení si udždžají pranajámy. Také je důležité poznat meditační techniky. Mentální krije se mají cvičit každý den a patří do skutečně intenzivní jógové praxe. Cílem je naučit se vnímat a také očistit energetické dráhy (nádí) a čakry.

Všechny přípravné cvičební postupy jsou zpravidla náplní našich kurzů a kde vám také rádi doporučíme další literaturu.

Jste zde: Home Meditace Meditačné techniky v józe