Meditace

je ve skutečnosti mysl přemýšlející o Duchu, tak jako činnost je mysl přemýšlející o světe. Lidstvo dnešních dnů je zvyklé, a proto pokládá za přirozené, jít s mentálním proudem k zevním věcem. Meditace obrací tento směr a pokouší se dovést omezenou mysl zpět k jejímu Zdroji.

 Meditací se obvykle chápe:

  • stav mysli, která je prázdná a tichá, bez rušivých myšlenek, obrazů a emocí.
  • vnitřní otevření se, nebo spojení s Bohem.
  • stav soustředěnosti na konkrétní objekt jako je např. dech, mantra. 

Pataňdžaliho systém jógy, tak jak jej popsal v Jóga sútrach, je velmi praktický. Hluboká znalost mysli od podvědomí až po nadvědomí naplňuje i dnes moderní psychology úctou. Tato jóga nepožaduje po žácích víru a ani nemluví o tom, že je někdo vyvolený. Píše jen o tom, že každý kdo dodržuje popsané instrukce dříve nebo později dosáhne výsledek a to podle svých schopností. Tak jako u všeho ostatního i zde platí, že rychlých výsledků dosáhnou ti, kteří jsou nejdůslednější. 

Jste zde: Home Meditace