ÓM nebo také AUM MANTRA


Om je posvátná slabika známá z Véd. V písmu dévanágarí ॐ. Najdeme ji v hinduismu, buddhismu, džinismu i sikhismu. S Om začíná většina manter a mnoho hinduistických textů. Význam Om přibližuje mnoho upanišad a také Bhagavad Gíta.

 

Mándukja Upanišáda:

"Aum itjétad akšaram idam sarvam, tasjópavjákhjánam bhútam bhavad bhavišjad iti sarvam ómkára éva jač čánjat trikálátítam tad apjómkára éva."

Slabika óm je vpravdě všechno minulé, přítomné i budoucí i všechno jiné, co přesahuje trojí čas je vpravdě slabika óm.

 

Čandogja Upanišáda:

"om ity-etad akṣaram udgītham upāsīta / aum iti hy udgāyati / tasyopavyākhyānam"

Slabika Óm je nejlepší ze všech esencí. Nejvyšší. Zaslouží si nejvyšší místo..

Jste zde: Home Mantra Praxe mantra jógy ÓM nebo také AUM MANTRA