Mantra jóga

Mantra

(slovo má původ v sanskrtu मन्त्रः, man - myslet, tra - vysvobození, nástroj)

Mantra je tedy vibrace, zvuk, osvobozující mysl z pout samsáry. Má přesnou charakteristiku. Sánskrtské mantry byly nalezeny jogíny v meditacích, proto mají mantry v sánskrtském originálu větší účinek, než mantry překládané do jiných jazyků.

Ve védských spisech byly jako mantry označovány verše nebo formule, používané při obětních rituálech. 

Mantra posiluje sattvický stav mysli,  odstraňuje tamastické a radžastické myšlenky z mysl. Mantry pronikají všemi úrovněmi člověka, pomáhají měnit vásany, podvědomé návyky a sklony. Mysl se opakováním mantry pročišťuje a zklidňuje.

K osvojení mantry slouží nepřetržité opakování, které nutí mysl, aby se soustředila jen na mantru, tedy zjednodušeně džapa, nebo mantra džapa (slovo má původ v sanskrtu dža - zrození, pa -nepříznivé vlivy, tedy odstraňování nežádoucích vlivů). Džapa se musí dělat pravidelně, s úctou, velmi vážně a upřímně, musí se stát zvykem a musí být pěstována se satvickou myslí. 

Šivánanda: „Džapa proměňuje povahu mysli a naplňuje ji satvou. Uklidňuje a posiluje mysl, činí ji do sebe obrácenou. Vykoření všechny zlé myšlenky a sklony.“

 

Pět stupnů nebo způsobů džapy:

  • likhita džapa – psaní mantry do deníku, určeného speciálně k tomuto účelu. Měla by se psát denně v pravidelnou dobu, vždy stejný čas, určitý počet manter na jedno sezení. Je potřeba sedět v jedné pozici, zachovávat mlčení, při psaní mantru opakovat v duchu. Mantra má být psaná souvisle. Psaní mantry přináší lepší koncentraci mysli a smyslů, také realizaci významu mantry pokud jde o speciální mantru.
  • vaikharí džapa – hlasité opakování mantry, může se zpívat nebo recitovat. Při hlasité recitaci je snazší soustředit se na mantru déle, proto je vhodná pro začátečníky.
  • upánšu džapa – šeptaná nebo mumlaná, rty se pohybují, tiché recitování je považováno za jemnější a účinnější stupeň džapy, než je džapa vaikharí.
  • manasika džapa – opakování mantry v mysli, tato duchovní džapa je považována za nejúčinnější formu praxe manter. Je to pokročilá technika, protože necvičení lidé většinou koncentraci neudrží dostatečně dlouho
  • adžapa džapa – nepřetržitě vnitřně opakovaná bez úsilí. Mantra se opakuje v mysli sama od sebe bez jakékoliv vnější aktivity. K prožívání adžapa džapy dochází zpravidla po dlouhodobém a vytrvalém cvičení ostatních stupňů. 

 

Různé druhy Mantry:

Bídža mantra je semenná mantra, ve které je shrnutá celá podstata mantry.

Posvátná mantra je předávána pouze ústně a je účinná jen při dodržování podmínek, které určuje mistr (např. dodržování jamy, nijamy, pravidelné cvičení jógových sestav, vegetariánství a pod.). 

Spirituální mantra je duchovní mantra, kterou dostává jen ten komu záleží na dalším duchovním rozvoji a kdo vážně usiluje o dosažení mókši (osvobození). Adept ji dostává u mantra dikše - co je forma zasvěcení. Spirituální mantra vede adepta na duchovní cestě, prohlubuje koncentraci i meditaci, dává mu sílu a chrání ho. 

Bhadžan je duchovní píseň, která obsahuje duchovní moudrost, pročišťuje vědomí a probouzí oddanost (bhakti).

Kírtan opakování božího jména ve zpívané podobě, které oslovuje především citovou stránku. Kírtany se zpívají 5-10 minut. Delší zpívání kírtanů může vést k silnému vystupňování emocí.

Modlitba je mantrou v podobě obřadu pro různé příležitosti (např. ranní, večerní modlitba, modlitba před jídlem)

 

5. Doporučená literatura pro samostudium

Bartoňová, M., Bašný, Z., Merhaut, B., Skarnitzl, R.: Jóga (Od staré Indie k dnešku), Avicenum, Praha 1971
Gítananda G.: Jóga krok za krokem, Dobra a Fontána, Olomouc 1999
Knaislovi Ivana a Jan: S jógou na cestě životem, Olympia, Praha 2002
Knaislovi Ivana a Jan, Kučera Petr: Unijóga, Pavel Dobrovský-BETA, Praha 2007 
Lexikon východní moudrosti, Votobia, Olomouc 1996
Mahéšvaránanda Sw. Paramhansa: Skryté síly v člověku, Mladá fronta, Praha 2004
Mahéšvaránanda Sw. Paramhansa: Systém „Jóga v denním životě“, Ibera Verlag, Vídeň 2000
Mazánek J.: Mantry, Fontána, Olomouc 2003
Niranjanananda Sw. Saraswati: Prana Pranayama Prana Vidya, Yoga Publications Trust, Munger, Bihar, India 2002
Nový Robert: Čakramy na Susumně, nakladatelství ONYX, 2001
Nový Robert: O hadí síle, nakladatelství ONYX, 2001
Nový Robert: Vedlejší čakramy a alchymie duše, nakladatelství ONYX, 2002
Pataňdžaliho Jógasútra, Santal, Liberec 2002
Satyananda Sw. Saraswati: Asana Pranayama Mudra Bandha, Yoga Publications Trust, Munger, Bihar, India 2002
Satyananda Sw. Saraswati: A Systematic Course in the Ancient Tantric Techniques of Yoga and Kriya, Yoga Publications Trust, Munger, Bihar, India 1981 
Satyananda Sw. Saraswati: Sure Ways to Self-Realization, Yoga Publications Trust, Munger, Bihar, India 2000 
Skarnitzl R.: Úvod do filozofie a praxe jógy, Onyx, Praha 1997
Šivánanda S.: Mantra jóga, Fontána, Olomouc 2004
Werner K.: Malá encyklopedie hinduismu, Atlantis, Brno 1996
 
Jste zde: Home Mantra