Bandhy

Bandha 

(původ slova v sanskrtu ve významu vazba, pouto, závislost)

Bandhy jsou uzávěry, které blokují tělesné otvory. Tímto svalovým stahem se uzavře životní energie - prána v těle, čím se prána stimuluje. Bandhy pomáhají tuto energii stimulovat a kontrolovat, spojují pránu s apánou. Prána proudí energetickými drahami. Bandhy pomáhají zprůchodnit grantis - uzávěry, které kontrolují jak velké množství energie smí projít dál. Grantis jsou brány na hlavním energetickém kanálu - sušumně. Pomocí cvičení bandh se lze tyto brány odemknout. 

Všechny techniky se nacvičují se zádrží dechu a nehodí se pro začátečníky.

Džalandhára bandha - uzávěr krku

původ slova v sanskrtu जालन्धर बंध  (džala = voda dhara = tažení)

Základní pozice: oblíbený sed na meditaci

Koncentrace: oblast krku, višudhi čakra

Dech: zádrž dechu po nádechu (antar kumbaka) i zádrž dechu po výdechu (bahir kumbaka)

Význam a účinek cvičení: Stimuluje štítnou žlázu a působí na oblast višudhi čakry, manipúri a múladhára čakry. Během zádrže dechu ustává mentální aktivita. Je možné vědomě pracovat s energií a nechat ji stoupat do příšlušné čakry. Když se příslušné energie správně promíchají, můžou se transformovat a nechat stoupat kundalini sušumnou vzhůru. Otevírá rudhragranti.

Kontraindikace: Nevhodné když máte nemocnou štítnou žlázu.  Nevhodné u vysokého krevního tlaku a srdečních chorobách.

Nácvik bandhy

Posadíme se do své oblíbené meditační pozice. Ruce položíme na kolena dlaněmi dolů. Necháme hlavu přirozeně a pomalu klesnout na prsa, bradou do oblasti hrudní kosti (přímo do jamky mezi klíční kosti). Jen necháme hlavu lehce spočinout tak jak je nám přirozené. Žádné násilí a síla. Brada netlačí silou proti hrudníku. Sevřeme krční svaly jako když chceme polknout a pak lehce posuneme hlavu dozadu abychom protáhli šíji tak, že toto vytažení budeme vnímat až uprostřed lopatek.  První nácvik je se zádrží po nádechu. V duchu si počítáme čím měříme jak dlouho nám zádrž vydržela. Na toto měření je ideální použít mantru. Bandhu nejdřív uvolníme a pak donadechneme a až poté vydechneme. Nikdy nedýcháme před zrušením bandhy! 

 

Uddijána

původ slova v sanskrtu (uddijan = vzlétnout)

Je to vytažení břicha vzad a vzhůru. Pomáhá proudění energie sušumnou (hlavním energetickým kanálem) a dobře připravuje na meditaci. Hatha jóga pradipika ji popisuje, že je to lev, který přemáhá slona smrti. Cvičení uddijány je snadné. Jejím cvičením i starý člověk omládne.

Základní pozice: oblíbený sed na meditaci, pro začátečníky stoj s nohama rozkročenýma

Koncentrace: manipúra čakra

Dech: v zádrži po výdechu a nikdy jinak

Význam a účinek cvičení: zlepšení funkce vnitřních orgánů a žilního toku krve, výborná technika u astmatu, hemeroidech, zácpě. Upravuje činnost pohlavních orgánů u žen, aktivuje nervy podél páteře. Uvolňuje višnugranti.

Kontraindikace: všechny které souvisí se zádržema dechu, nevhodná pro začátečníky ( doporučujeme cvičit agnisára kriju), nevhodná u nemocí srdce, vředů, kolik, kýl, trombóz a ne v těhotenství.

Nácvik uddijány 

Cvičení se trénuje ve stoje, pokročilí cvičí v sedu. Nohy jsou asi 50 cm od sebe, nohy mírně pokrčené v kolenou. Ruce opřeme o stehna, prsty směřují dovnitř. Ruce zůstávají natažené během cvičení a je možné zvednout i ramena. Zhluboka co nejvíc vydechněte ústy. Zadržte dech a bradu zatlačte proti hrudníku. U zadrženého dechu proveďte pohyb hrudníkem jakoby jste se chtěli nadechnout do plic, čím se pasivně vtáhne břicho včetně uvolněných svalů. Štíhlí lidé hned uvidí účinek, pokud máte nadváhu nemusí být vtažení břicha vidět, ale to nic nemění na tom, že cvičení je účinné. Cvičte jen tak dlouho jak je vám komfortní zadržení dechu. Když chcete skončit je důležité dodržet následující postup (kvůli plicím): vraťte břicho do normální polohy, zdvihněte hlavu, nadechnout se. Máme hotové jedno kolo a stejným způsobem můžeme cvičit další.

 

Múla bandha

 původ slova v sanskrtu  ( múla = kořen)

je stažení svalů pánevního dna a konečníku a vtažení těchto svalů dozadu a nahoru k páteři.

Základní pozice: oblíbený sed na meditaci

Koncentrace: múladhára čakra

Dech: v zádrži po výdechu a také v zádrži po nádechu

Význam a účinek cvičení: Uvolňuje brahmagranti.

Kontraindikace: vysoký krevní tlak, nemoci srdce, zánětlivé a chronické choroby břicha a střev, nádory, oční a ušní problémy, těhotenství, menstruace. Nevhodné pro děti a pro psychicky nemocné lidi.

Nácvik múlabandhy

Doporučuje se začít tréninkem s ašvini mudrou (konečník), vadžroli mudrou (močová trubice) pro lepší rozlišení svalů a jejich správné zapojení. 

  

Mahá bandha

je spojení všech tří bandh. Také se o ní píše jako o bandha trajá.

Jste zde: Home Jóga TECHNIKY V JÓZE Bandhy - uzávěry