Zásady péče o zrak

Všeobecné zásady péče o zrak

 

-       Nečtěte nikdy v autobuse a trolejbuse, naproti tomu lze číst ve vlaku a tramvaji.

-       Normální vzdálenost knihy od očí je 40 cm.

-       Nečteme při nedostatečném osvětlení, což způsobuje únavu zraku a tím také oslabuje chápavost. Světlo (doporučujeme žárovku) má dopadat na text zleva zepředu. Nemá svítit do očí, také se nemá číst proti slunci.

-       Nečteme vleže, odporuje to zrakové hygieně a unavuje zrak. Vede to rovněž k akomodační námaze, k únavě zraku a při trvalejším provádění k oslabení zrakové ostrosti. Při čtení vleže není optická osa kolmá k rovině papíru a proto jsou oči více namáhány. Kniha má být rovnoběžná s plochou tváře.

-       Při únavě zraku přestaneme číst, odpočineme si, zavřeme oči, případně provedeme některý z popsaných cviků.

-       Při špatném zraku vyhledáme odborného lékaře a při nošení brýlí chodíme nejméně 1x za rok na kontrolu.

-       Budeme pravidelně cvičit podle této příručky

-       Nečteme při jídle. Vše se má dělat pořádně. Při jídle je nutno zbavit se všech starostí a škodlivých myšlenek a myslet jen na jídlo. Nedodržení této zásady působí nepříznivě nejen na naši duševní soustavu, ale i na zažívací orgány.

-       Zásada relativní důležitosti obsahu. Svět je zatopen oceánem knih. Proto pro krátkost života je nutno číst jen knihy nejlepší. Z knih volíme jen ty, které jsou nám užitečné.

-       Pro pracující v uzavřených prostorách je důležitá kompenzace pohledy do dálky při cestě domů z práce.

Zásady péče o nervovou soustavu

 

Jednou z příčin vadného zraku je narušená nervová soustava. Pro její zlepšení uvádíme některé základní pokyny:

-       V případech chronické únavy se dejte vyšetřit lékařem.

-       Lidem se sedavým zaměstnáním je třeba přiměřeného tělesného pohybu. Ze cvičení je nejvýhodnější jóga, která jediná procvičí celé tělo.

-       Upravte životní režim, odstraňte škodliviny, nedostatek spánku (spát nejméně 7 hodin), nadměrný příjem potravy, alkohol, kouření apod.

-       Odstraňte záporné fyzikální vlivy, jako je špatné osvětlení, větrání, kouř, hluk apod. Čistý vzduch všude, kde jsme.

-       Zlepšete psychologické prostředí pracoviště i domova.

-       Všude, doma i na pracovišti, se vyhýbejte marným polemikám a debatám.

-       Termínovanou práci proveďte tak, aby jste s ní byli hotovi předčasně a nemuseli se stresovat.

-       Věcmi, na kterých nemůžete nic změnit, se nezabývejte. Řekněte k nim svůj názor a pusťte je z hlavy.

-       Pracovní starosti zanechejte v práci a rodinné starosti odložte před ulehnutím. Před usnutím proveďte uvolnění.

-       Během dne si najděte čas pro pěstování klidu (dechová cvičení, meditaci, uklidňující hudbu apod.)

-       Doporučujeme hojný pobyt na čerstvém vzduchu, vyvarujte se otravných medikamentů, pracujte pilně a nezapomeňte na odpočinek a zábavu, buďte veselé mysli a vyvarujte se hněvu.

-       Souhlasně se zásadami autosugesce “slib sobě samému, že“:

o    Budeš tak silným, že nic nenaruší klid tvé mysli.

o    Nepodlehneš starostem, hněvu, bázni a úzkosti.

o    Budeš hledět na vše ze světlé stránky, dbát na to, aby tvůj optimismus byl upřímný.

Pravidla pro jídlo

 

-       Jez, když máš chuť k jídlu.

-       Jez, když jsi k tomu disponován, když nemáš starosti, zlost, strach, nebo nepříjemné hnutí mysli.

-       Jez, jen když máš čas a nespěchej. Máš-li málo času, jez málo, nemáš-li čas, nejez.

-       Starej se, aby potrava byla co nejdůkladněji promísená slinami. Jen takto může být potrava zpracována zažívacími orgány.

-       Pevné potraviny je nutno co nejdůkladněji rozžvýkat. Jez jen malá sousta.

-       Také kapalné potraviny ochutnávej. Pij v malých doušcích.

-       Hleď, abys chutí co nejvíce sousto prochutnal. Hleď chuťově z něho mít co největší užitek.

-       Nesprávný způsob výživy způsobuje organismu velké škody na zdraví, urychluje stárnutí, zvyšuje sklon k nemocem a únavě.

-       Velmi studená jídla a nápoje, stejně jako horká, škodí již v ústech. Nejez potraviny ani horké ani ledové.

-       Dbej na správné složení jídla.

-       Nepij 60 minut před jídlem, mezi jídlem a ihned po jídle. Nejdříve 15-90 minut po jídle.

-       Uvědom si, že není nutné jíst to, co máš rád a nač máš chuť. Podstatné jsou potřeby těla a potraviny pro udržování duševního i tělesného zdraví.

Jste zde: Home Jóga JÓGOVÁ TERAPIE Oční jóga Zásady péče o zrak