Základní informace o józe

ga znamená spojení, sjednocení, obnovení spojení individuálního Já (átman) s universálním Bytím (paramátman). 

Jóga však není náboženstvím, spíše je souborem návodů a pravidel jak dospět k poznání sebe sama a díky tomu k osvobození. 

Jóga v pravém slova smyslu znamená splynutí bez odlišení. Pomáhá najít v mnohosti jevů jednoticí princip, který platí ve všem, tedy pomáhá pochopit smysl naší existence. Pod pojmem splynutí je potřeba vnímat celou škálu významů, integraci uvnitř člověka a všech jeho součastí do harmonického celku až po pochopení a prožití odpovědí na otázky typu: "Kdo jsem já?", "Odkud jsem přišel?", "Kam kráčím?", "Jaký ma smysl moje existence?" atd. 

Její původ nelze jednoznačně odvodit z védských textů. Rozvíjela se stranou hlavní védsko-brahmánské tradice a šířila se ústním předáváním poznání z učitele na žáka. Později byla zařazena mezi šest ortodoxních systémů, které se nazývají daršany. Jenom pro úplnost, těch šest je: sánkja, jóga, njája, vaišešika, mimámsa, védánta. Všech šest má mnoho rysů společných. Všechny přejímaji a rozpracovávají učení upanišad o reikarnaci a karmě, připouštějí mókšu (možnost vysvobození), sansáru (koloběh životů), věří v existenci nesmrtelné a na těle nezávislé duše a také vedou k dodržování etických zásad. 

Nejstarší zmínky o józe pocházejí z bráhman (900 až 500 př. n. l.). V upanišadách se mluví o způsobech meditace a uctívání, které pochází z let kolem 900 př. n. l. Nejznámější zmínky o józe pochází z Bhagavadgíty (200 př. n. l.) a z Pataňdžaliho jóga súter (300 až 200 př. n. l). O Pataňdžalim toho nic bližšího nevíme, ale jeho Jógasútra a také jeho jméno jsou pořád živé. Jóga v jeho pojetí je zastavením pohybu mysli (jóga čitta vrtti niródha) a také ovládnutím těla. V Patandžaliho pojetí je jóga osmidílnou stezkou, která byla později také nazvána rádža jógou. 

 

Číst dál: Karma jógaBhakti jógaDžňána jógaRádža jógaHatha jóga  

 

Jste zde: Home Jóga CVIČENÍ JÓGY Co je jóga Základní informace o józe