Džňána jóga

Džňá znamená v sanskrtu vědět, znát. 

Je považována za neobtížnější cestu. Je to cesta poznání sebe sama, čistého vědomí. Člověk pracuje se svou inteligencí, logikou, základním pocitem vlastní existence, vědomým pocitem "Já jsem", učí se mít vyváženou mysl, zvládat své smysly a musí mít odvahu. Odhalení podstaty tohoto pocitu "Já jsem" je cílem džňáňa jógy. 

Podle indického filosofa Šankary je podmínkou úspěchu: 

vairágja - zbavení se všech vášní a žádostí, nevášnivost. 
vivéka - rozlišování, patří sem i metoda néti néti. 
mumukša - touha po osvobození, po překonání vlastního ega 
šatkasampatti - schopnost disponovat šesti potřebnými vlastnostmi: 
šama - ovládat vlastní nitro, především myšlení 
dama - ovládat smyslové orgány 
uparama (uparati) - plnění povinností, které člověk má uložené svou rolí v životě, jednání z povinnosti 
titikša - trpělivost 
samádhána - jednobodové soustředění, meditace na zvolené texty 
šraddha - věřit a důvěřovat zvoleným textům 

Bez splnění těchto podmínek není cesta dokončena úspěšně. Je důležité mít vyváženou mysl, zvládat smysly a mít odvahu. 

Samotná praxe obsahuje: 

šravana - naslouchání tomu co učitel říká, přes pochopení dochází k odstranění nevědomosti (ávarana). 
manana - rozjímání, cílem rozjímaní je dosáhnout jedobodovosti, odstranění iluze (mája) a nasměrování pozornosti na nedvojnost bytí. To se děje zkoumáním, dotazováním, přijímáním názorů i jejich zamítáním a také studiem knih a sebezkoumáním (např. sebedotazovaním: "Kdo jsem já?"). Tento postup vyústí dříve nebo později k pochopení co to je Já, co to není Já a obvykle zjistíme, že je to něco mimo naše představy a chápání. Konečnou pravdu je potřebné přijmout a rozjímat nad ní ("to jsi ty. Tat tvam asi. Vse je átman. Vše je bráhman.") Zde končí cesta rozumu a začíná praxe intuice. 
nididhjásana - meditace je pohroužením kde končí činnost a nastupuje ztotožnění se se samotným vědomím. 
samádhí - dokonalé pohroužení je úplným splynutím s absolutním vědomím (brahman). 

 

Číst dál: Základní informace o józe

Tradiční dělení jógy: Karma jógaBhakti jógaDžňána jógaRádža jógaHatha jóga  

Jste zde: Home Jóga CVIČENÍ JÓGY Co je jóga Džňáňa jóga