Večerní cvičení jógy pro pokročilé

Je určeno pro všechny kdo cvičí jógu v některém kurzu alespoň dva roky. Je určeno i těm, kdo žijí aktivním stylem života a již absolvovali v našem studiu cvičení pro mírně pokročilé. 
trvá 1 hodinu a 30 minut 

Časové rozložení se může z hodiny na hodinu lišit, zpravidla je sestaveno následovně:

1. úvodní povídání: (5 minut)

úvodné povídaní a čtení Pataňdžaliho jógasúter. 


2. Relaxace: (10 - 25 minut)

úvodné uvolnění a učení se uvolňování fyzického těla. Cvičí se jógové relaxace - jóganidra.


4. Přípravné cvičení: (5 - 10 minut)

Slouží na zlepšení pružnosti páteře, zlepšení ohebnosti kloubů, posílení a uvolnění svalů. Pro lepší obrázek sem patří např. torzní cviky. 


5. Samotné cvičení jógových pozic: ( 45 minut )

Sestává z pečlivého nácviku pokročilé pozice( = ásany). Utvrzení si pozice a obecně prohlubování uvolnění v pozici. Pokročilé pozice (ásany) jsou pečlivě sestavené tak, abychom podpořili přirozenou regeneraci těla a energie.


6. Dechové cvičení (pranajama) a jiné speciální techniky: (5 - 10 minut)

Pranajama slouží k prohloubení vnitřního klidu a harmonie. Má mnoho pozitivních účinků na zdraví a rovnováhu člověka. V kurzech pro pokročilé cvičíme bhastriku, kapalabháti, udždžají dech, učíme se techniky dechu na ochlazení i prohřátí těla a přidáme ještě různé další formy dechu jako je např. Sítkarí, Šítalí, Bhrámarí a další techniky z řady bhand a šuddhi.


7. Meditace: (5 minut)

Naučíme se sklidňovat a dodržovat všechny zásady potřebné pro meditování a v pokročilých kurzech přímo meditovat.

Jóga

Jóga je systém vycházející z dlouholeté tradice, která je ověřena a také pořád ověřovaná praxí. A to ne praxí někoho jiného, ale praxí právě a jedině těch co cvičí. Jde o systém dodržovaní konkrétních ověřených zásad, díky kterým lépe zvládneme naši mysl, psychickou stránku, důsledky moderního způsobu života v dnešní civilizaci, stres jenž z uvedeného plyne.Číst dál: Základní informace o józe

Tradiční dělení jógy: Karma jógaBhakti jógaDžňána jógaRádža jógaHatha jóga  

Číst dál: Jóga

Základní informace o józe

ga znamená spojení, sjednocení, obnovení spojení individuálního Já (átman) s universálním Bytím (paramátman). 

Jóga však není náboženstvím, spíše je souborem návodů a pravidel jak dospět k poznání sebe sama a díky tomu k osvobození. 

Jóga v pravém slova smyslu znamená splynutí bez odlišení. Pomáhá najít v mnohosti jevů jednoticí princip, který platí ve všem, tedy pomáhá pochopit smysl naší existence. Pod pojmem splynutí je potřeba vnímat celou škálu významů, integraci uvnitř člověka a všech jeho součastí do harmonického celku až po pochopení a prožití odpovědí na otázky typu: "Kdo jsem já?", "Odkud jsem přišel?", "Kam kráčím?", "Jaký ma smysl moje existence?" atd. 

Její původ nelze jednoznačně odvodit z védských textů. Rozvíjela se stranou hlavní védsko-brahmánské tradice a šířila se ústním předáváním poznání z učitele na žáka. Později byla zařazena mezi šest ortodoxních systémů, které se nazývají daršany. Jenom pro úplnost, těch šest je: sánkja, jóga, njája, vaišešika, mimámsa, védánta. Všech šest má mnoho rysů společných. Všechny přejímaji a rozpracovávají učení upanišad o reikarnaci a karmě, připouštějí mókšu (možnost vysvobození), sansáru (koloběh životů), věří v existenci nesmrtelné a na těle nezávislé duše a také vedou k dodržování etických zásad. 

Nejstarší zmínky o józe pocházejí z bráhman (900 až 500 př. n. l.). V upanišadách se mluví o způsobech meditace a uctívání, které pochází z let kolem 900 př. n. l. Nejznámější zmínky o józe pochází z Bhagavadgíty (200 př. n. l.) a z Pataňdžaliho jóga súter (300 až 200 př. n. l). O Pataňdžalim toho nic bližšího nevíme, ale jeho Jógasútra a také jeho jméno jsou pořád živé. Jóga v jeho pojetí je zastavením pohybu mysli (jóga čitta vrtti niródha) a také ovládnutím těla. V Patandžaliho pojetí je jóga osmidílnou stezkou, která byla později také nazvána rádža jógou. 

 

Číst dál: Karma jógaBhakti jógaDžňána jógaRádža jógaHatha jóga  

 

Tradiční dělení jógy

Tradiční dělení jógy

Vzhledem k tomu, že k poznání principů a k poznání smyslu lidské existence vede mnoho cest, není tomu jinak ani u jógy. Obecně můžeme o cestách jógy říct, že vedou člověka k hledání pravé podstaty lidství. Proto rozmanitost cest jógy odpovídá rozdílnému osobnostnímu zaměření člověka, který se zajímá o duchovný pokrok. Mezi tradiční cesty jógy patří: karma jóga - nezištná činnost, bhakti jóga - cesta srdce, rádža jóga - královská cesta, ovládání těla a mysli, džňáňa jóga - cesta intelektuálního poznání a také meditace. 


Číst dál:  Karma jógaBhakti jógaDžňáňa jógaRádža jóga a Hatha jóga 

 

Karma jóga

Karma znamená čin, konání. Je to cesta konání bez ulpívání na výsledcích činností s cílem zbavit se karmického dopadu našich činů, myšlenek, cítění atd. a tím se vymanit z koloběhu opakovaných zrození. Je to cesta činnosti, činnosti, jenž není motivovaná odměnou ale jejím základem je nesobecká služba a nezaujaté konání. 

 

Číst dál: Základní informace o józe

Tradiční dělení jógy: Karma jógaBhakti jógaDžňána jógaRádža jógaHatha jóga  

Další články...

Jste zde: Home Jóga