Je úkol člověka zamilovat se do sebe?

mantra joga v praxi

  O proměně sebe nenávisti na sebe lásku. O sebepoznání dnes a staré cestě jógy k tomuto vznešenému cíli člověka.

Mnoho lidí si myslí, že je potřeba hledat duchovní poznání, vlastní spiritualitu někde na kurzech, někde mimo sebe. Že je potřebné sáhnout někam mimo sebe a naučit se něco o sobě. Mnoho lidí se snaží dívat na svět pohledem jiných učitelů, mnoha autorit z venku. Považuji to za mylný pohled na celé jádro duchovnosti. 

 
Můj učitel kdysi řekl, že nejtěžší překážkou na cestě poznání sebe, je sebe nenávist. Tehdy jsem mu nevěřila, přišlo mi to dost mimo a hodně přes čáru. Dnes, po mnoha letech práce se studenty na cestě jógy vím, že měl pravdu. Pochopila jsem, že je to pro mnohé z nás opravdu tvrdý oříšek.
 
V lidské mysli existuje něco, co nám často namlouvá, že je s námi něco špatně, že jsme příliš bezvýznamní, že jsme příliš maličcí a že mnoha věcí nejsme hodni. 
 
Důležité je najít toto „něco“ a dát to do světla svého vědomí, do bdělé pozornosti. 
 
Často si snižujeme sebe vědomí a projevujeme si malou nebo i žádnou sebe úctu. Pak se divíme, že se k nám okolí chová bez úcty, že po nás vyžaduje činnosti, které po sebevědomých nikdo nechce. Že s námi lidé mluví jazykem arogance, pýchy, nadřazenosti, nebo prostě hrají hry na strach, na agresora a poraženého, bojují proti jednomu a zatracují druhé, závidí a pomlouvají, kritizují nebo se vysmívají. Vůbec často ignorujeme nejenom potřeby těch, které milujeme, ale často ignorujeme i vlastní potřeby, nebo vlastní vnitřní svět, hlas svědomí i intuici o těch dalších ani nemluvě.
 
Cítíme se často nepochopeně a ublíženě. Prožíváme, jak nám jiní křivdí a rozséváme dál tyto podlé myšlenky i pocity. Učíme to své děti a my jsme se to také usilovně učili od všech v našem blízkém okolí. Kritizujeme, ve snaze změnit své okolí a přehlížíme své srdce. Šlapeme si po duši a děláme z ní smetiště špatných pocitů, zkušeností a zranění. Když si konečně svého srdce všimneme, tak je nám mnohého líto a prožívání lítosti nám také nepomůže na cestě vzhůru. Dál pohrdáme těmi, co nejsou jako my a pomlouváme ty, kdo nám vyjádřili trochu důvěry, čím zaséváme nedůvěru. Pěstujeme pichlavost a výsměch. Skoncujme s tím!
 

Jak se opravdu hluboce zamilovat sám do sebe

1. Poznávat sám sebe 

1. Přes meditaci
2. Přes dotěrné dotazy sobě a vyžadováním přesných odpovědí
3. Přes mantra jógu

2. Objevit a pročistit své vásany (instinkty a sklony). 

Naše mysl obsahuje v sobě jakési otisky nebo stopy po minulých zkušenostech, které jsme prožívali od nejvzdálenější minulosti až do této chvíle. Její součástí jsou zděděné instinkty a sklony, včetně nízkých tendencí a i zvířecích pudů. Tyto otisky se v průběhu žití aktivizují a jsou překážkou pozitivního vývoje člověka a sebezdokonalování. Mnohé z nich vnímáme jako své vlastní osobnostní unikátnosti a často se s nimi ztotožňujeme: „jsem stejná jako má matka, také vždy řvu, když se mi něco nelíbí“. Naštěstí má mysl v sobě i mnohé schopnosti, které ji v tom pomohou. A zde je také základ jógové praxe, která tyto schopnosti a sílu rozvíjí. 

3. Očistit se od kléš, které jsou příčinou „černobílého vnímání světa a černého jednání“:

1. avidjá (nevědomost, ztotožnění se s tělem, s myslí, neznalost pravé příčiny existence, svého úkolu atd.)
2. asmitá (ego, mylné ztotožňování vnějších zážitků a zkušeností s vlastním "já")
3. rága (lpění a ulpívání na požitcích a věcech, vášnivé zaujetí pro pozemský život a jeho dary)
4. dvéša (záporný vztah k lidem i jevům vrchol nenávist vůči lidem)
5. abhinivéša (touha po životě a láska k němu)
 
Tyto příčiny je třeba ze svého nitra systematicky vymycovat a nahrazovat je postoji a vztahy kladného typu. Je to práce na dlouhou dobu, proto je nejlepší začít hned.
 
Po dvaceti letech praktikování mantra jógy vím, že je možné hluboce milovat sebe.  Je možné také žít hluboké propojení s celým Vesmírem, prožívat hlubokou lásku a být jí naplněná. 
Prostě lze milovat sebe bezpodmínečně a já vám dnes ukážu cestu, jak v sobě podpořit tuto velkou lásku.
 

Mantra SÓ HAM

Nádech SÓ, výdech HAM.
 
Sóham je sanskrtská mantra. Její smysl, nebo význam je "jsem to". Je zmiňovaná v mnoha důležitých textech Védské filozofie. Tato technika, se kterou se brzy seznámíte, se využívá po mnoho let jak v mantra józe, tak v tantře, tak v krija józe. Má blahodárné, očistné účinky pro lidskou mysl. Posiluje koncentraci a dělá mysl klidnější, takže po jistém období praxe, mysl zůstane klidná a čistá. Jak dlouhou praxi potřebuje konkrétní lidská bytost je individuální.  Jedno však vím zcela jistě, čím dříve začnete, tím dříve budou výsledky.
 

Praxe

Nádech SÓ, výdech HAM. Udělejte to a cvičte to po dobu 40. dnů každé ráno a večer po 20. minutách a opakujte mantru podle svého dechu, tak aby vždy s nádechem bylo SÓ a s výdechem HAM. 
Pak budete cítit, jak se změnil váš vztah k sobě a jak dalece jste rozvinuli bezpodmínečnou lásku a propojení sebe se Sebou.
Pokud chcete znát víc technik, které vám pomůžou na cestě k sebepoznání a bezpodmínečné lásce, přijďte na Kurz - Mantra jógy
 
Dušan Zbavitel: Švétašvatara Upanišad
Moudrý nechť drží tělo se třemi (tj. horními částmi - hrudí, šíjí a hlavou) vzpřímené a nechá své smysly vstoupit do srdce, a tak nechť přepluje přes všechny hrůzu nahánějící proudy člunem Bráhma (tj. slabikou óm). Nechť potlačuje zde (ve svém těle) dýchání, ovládá své pohyby a dýchá nozdrami se sníženou rychlostí. Nechť moudrý drží pozorně svou mysl na uzdě jako vůz, do něhož jsou zapřaženi špatní koně. Na rovném, čistém místě bez oblázků, ohně a kamení, na němž jsou zvuky vody a jevy podobně příznivé myšlení a nic netýrá oči, ve skrytém útočišti chráněném před větrem nechť provádí jógu. Mlha, kouř, slunce, vítr, oheň, světlušky, blesk, křišťálový měsíc - to jsou předběžné podoby (jevy), které v józe předcházejí projevení se Bráhma. Když vznikne paterá kvalita jógy, tak jako vzniká země, oheň, voda, vzduch a éter, neexistuje už pro toho, kdo získal jógické tělo, stárnutí ani smrt. Lehkost, zdravost, netěkavost, světlost pokožky, příjemnost hlasu, čistá vůně a málo výkalů a moče vypovídají o prvním dosažení (úspěchu v józe). Tak jako zaprášené zrcadlo jasně zazáří, je-li otřeno od prachu, tak tělesný tvor, spatřiv (pravou) podobu svého já, sám úspěšný je zbaven žalu. Když jako při rozsvícení lampy spatří skrze (pravou) podobu svého já podobu Bráhma, pozná Boha nezrozeného, pevného, bez všech podstat, a je vysvobozen ze všech pout.
 
Jste zde: Home Blog Je úkol člověka zamilovat se do sebe?