Mentální Krija jóga

Mentální krija jóga je branou do vyšší jógy. Není vhodná pro začátečníky a když s ní začnete, je potřeba cvičit denně po dobu 3 let, než absolvujete celý základní kurz. 

Můžete cvičit jógu, dělat dršti, nebo koncentraci na konkrétni body na těle, ale pořád to bude jen jóga. Můžete dýchat plným jógovým dechem, nebo umět udždžají dech, ale MKJ je jiná.

Vše, co jste se dosud naučili, využijete, hodně prohloubíte. Pokud začnete s mentální krija jógou, otevře se vám nový svět jógových pozic a vnitřní práce s energií v nich.

 

Proč Mentální Krije

 • Získáte Energii a již se nikdy nebudete cítit vyčerpaně
 • Zlepšíte si vlastní pocit zdraví a preventivně si budete zdraví lépe udržovat
 • Budete mít vždy dost energie na koncentraci 
 • Zlepšíte se v meditacích a vaše mysl vám přestane bloumat a utíkat.
 • Energetická práce způsobuje silný výdej a ten se projeví na metabolizmu (mnoho lidí zhubne).
 • Především získáte mnohem silnější účinek každé pozice, ve které mentální krije budete cvičit.
 • Zlepšíte si koncentraci a rozvinete vizualizaci
 • Budete přesně vědět kde jsou vaše čakry, budete vnímat lépe své čakry
 • Budete cítit svá energetická centra a vnímat jak proudí energie
 • Naučíte se energetický tok ovlivňovat.
 • Naučíte se jak čistit čakry, jak je nabíjet a jak energii v čakrách vyrovnávat

Číst dál: Mentální Krija jóga

Je úkol člověka zamilovat se do sebe?

mantra joga v praxi  O proměně sebe nenávisti na sebe lásku. O sebepoznání dnes a staré cestě jógy k tomuto vznešenému cíli člověka.

Mnoho lidí si myslí, že je potřeba hledat duchovní poznání, vlastní spiritualitu někde na kurzech, někde mimo sebe. Že je potřebné sáhnout někam mimo sebe a naučit se něco o sobě. Mnoho lidí se snaží dívat na svět pohledem jiných učitelů, mnoha autorit z venku. Považuji to za mylný pohled na celé jádro duchovnosti. 

 
Můj učitel kdysi řekl, že nejtěžší překážkou na cestě poznání sebe, je sebe nenávist. Tehdy jsem mu nevěřila, přišlo mi to dost mimo a hodně přes čáru. Dnes, po mnoha letech práce se studenty na cestě jógy vím, že měl pravdu. Pochopila jsem, že je to pro mnohé z nás opravdu tvrdý oříšek.
 
V lidské mysli existuje něco, co nám často namlouvá, že je s námi něco špatně, že jsme příliš bezvýznamní, že jsme příliš maličcí a že mnoha věcí nejsme hodni. 
 
Důležité je najít toto „něco“ a dát to do světla svého vědomí, do bdělé pozornosti. 
 
Často si snižujeme sebe vědomí a projevujeme si malou nebo i žádnou sebe úctu. Pak se divíme, že se k nám okolí chová bez úcty, že po nás vyžaduje činnosti, které po sebevědomých nikdo nechce. Že s námi lidé mluví jazykem arogance, pýchy, nadřazenosti, nebo prostě hrají hry na strach, na agresora a poraženého, bojují proti jednomu a zatracují druhé, závidí a pomlouvají, kritizují nebo se vysmívají. Vůbec často ignorujeme nejenom potřeby těch, které milujeme, ale často ignorujeme i vlastní potřeby, nebo vlastní vnitřní svět, hlas svědomí i intuici o těch dalších ani nemluvě.
 
Cítíme se často nepochopeně a ublíženě. Prožíváme, jak nám jiní křivdí a rozséváme dál tyto podlé myšlenky i pocity. Učíme to své děti a my jsme se to také usilovně učili od všech v našem blízkém okolí. Kritizujeme, ve snaze změnit své okolí a přehlížíme své srdce. Šlapeme si po duši a děláme z ní smetiště špatných pocitů, zkušeností a zranění. Když si konečně svého srdce všimneme, tak je nám mnohého líto a prožívání lítosti nám také nepomůže na cestě vzhůru. Dál pohrdáme těmi, co nejsou jako my a pomlouváme ty, kdo nám vyjádřili trochu důvěry, čím zaséváme nedůvěru. Pěstujeme pichlavost a výsměch. Skoncujme s tím!
 

Jak se opravdu hluboce zamilovat sám do sebe

1. Poznávat sám sebe 

1. Přes meditaci
2. Přes dotěrné dotazy sobě a vyžadováním přesných odpovědí
3. Přes mantra jógu

2. Objevit a pročistit své vásany (instinkty a sklony). 

Naše mysl obsahuje v sobě jakési otisky nebo stopy po minulých zkušenostech, které jsme prožívali od nejvzdálenější minulosti až do této chvíle. Její součástí jsou zděděné instinkty a sklony, včetně nízkých tendencí a i zvířecích pudů. Tyto otisky se v průběhu žití aktivizují a jsou překážkou pozitivního vývoje člověka a sebezdokonalování. Mnohé z nich vnímáme jako své vlastní osobnostní unikátnosti a často se s nimi ztotožňujeme: „jsem stejná jako má matka, také vždy řvu, když se mi něco nelíbí“. Naštěstí má mysl v sobě i mnohé schopnosti, které ji v tom pomohou. A zde je také základ jógové praxe, která tyto schopnosti a sílu rozvíjí. 

3. Očistit se od kléš, které jsou příčinou „černobílého vnímání světa a černého jednání“:

1. avidjá (nevědomost, ztotožnění se s tělem, s myslí, neznalost pravé příčiny existence, svého úkolu atd.)
2. asmitá (ego, mylné ztotožňování vnějších zážitků a zkušeností s vlastním "já")
3. rága (lpění a ulpívání na požitcích a věcech, vášnivé zaujetí pro pozemský život a jeho dary)
4. dvéša (záporný vztah k lidem i jevům vrchol nenávist vůči lidem)
5. abhinivéša (touha po životě a láska k němu)
 
Tyto příčiny je třeba ze svého nitra systematicky vymycovat a nahrazovat je postoji a vztahy kladného typu. Je to práce na dlouhou dobu, proto je nejlepší začít hned.
 
Po dvaceti letech praktikování mantra jógy vím, že je možné hluboce milovat sebe.  Je možné také žít hluboké propojení s celým Vesmírem, prožívat hlubokou lásku a být jí naplněná. 
Prostě lze milovat sebe bezpodmínečně a já vám dnes ukážu cestu, jak v sobě podpořit tuto velkou lásku.
 

Mantra SÓ HAM

Nádech SÓ, výdech HAM.
 
Sóham je sanskrtská mantra. Její smysl, nebo význam je "jsem to". Je zmiňovaná v mnoha důležitých textech Védské filozofie. Tato technika, se kterou se brzy seznámíte, se využívá po mnoho let jak v mantra józe, tak v tantře, tak v krija józe. Má blahodárné, očistné účinky pro lidskou mysl. Posiluje koncentraci a dělá mysl klidnější, takže po jistém období praxe, mysl zůstane klidná a čistá. Jak dlouhou praxi potřebuje konkrétní lidská bytost je individuální.  Jedno však vím zcela jistě, čím dříve začnete, tím dříve budou výsledky.
 

Praxe

Nádech SÓ, výdech HAM. Udělejte to a cvičte to po dobu 40. dnů každé ráno a večer po 20. minutách a opakujte mantru podle svého dechu, tak aby vždy s nádechem bylo SÓ a s výdechem HAM. 
Pak budete cítit, jak se změnil váš vztah k sobě a jak dalece jste rozvinuli bezpodmínečnou lásku a propojení sebe se Sebou.
Pokud chcete znát víc technik, které vám pomůžou na cestě k sebepoznání a bezpodmínečné lásce, přijďte na Kurz - Mantra jógy
 
Dušan Zbavitel: Švétašvatara Upanišad
Moudrý nechť drží tělo se třemi (tj. horními částmi - hrudí, šíjí a hlavou) vzpřímené a nechá své smysly vstoupit do srdce, a tak nechť přepluje přes všechny hrůzu nahánějící proudy člunem Bráhma (tj. slabikou óm). Nechť potlačuje zde (ve svém těle) dýchání, ovládá své pohyby a dýchá nozdrami se sníženou rychlostí. Nechť moudrý drží pozorně svou mysl na uzdě jako vůz, do něhož jsou zapřaženi špatní koně. Na rovném, čistém místě bez oblázků, ohně a kamení, na němž jsou zvuky vody a jevy podobně příznivé myšlení a nic netýrá oči, ve skrytém útočišti chráněném před větrem nechť provádí jógu. Mlha, kouř, slunce, vítr, oheň, světlušky, blesk, křišťálový měsíc - to jsou předběžné podoby (jevy), které v józe předcházejí projevení se Bráhma. Když vznikne paterá kvalita jógy, tak jako vzniká země, oheň, voda, vzduch a éter, neexistuje už pro toho, kdo získal jógické tělo, stárnutí ani smrt. Lehkost, zdravost, netěkavost, světlost pokožky, příjemnost hlasu, čistá vůně a málo výkalů a moče vypovídají o prvním dosažení (úspěchu v józe). Tak jako zaprášené zrcadlo jasně zazáří, je-li otřeno od prachu, tak tělesný tvor, spatřiv (pravou) podobu svého já, sám úspěšný je zbaven žalu. Když jako při rozsvícení lampy spatří skrze (pravou) podobu svého já podobu Bráhma, pozná Boha nezrozeného, pevného, bez všech podstat, a je vysvobozen ze všech pout.
 

3 kroky jak na mantra jógu

aneb využijte sílu slova ve třech jednoduchých krocích:

1. Vyberte si mantru, pokud máte mantru od svého učitele, používejte tu, kterou jste dostali. Pro inspiraci můžete kouknout sem: Praxe manter

2. Vyberte si způsob jak budete mantru opakovat: 

Je Pět stupnů nebo způsobů džapy:

 • likhita – psaní mantry do deníku, určeného speciálně k tomuto účelu. Měla by se psát denně asi půl hodiny, v pravidelnou dobu, určitý počet manter na jedno sezení. Je potřeba sedět v jedné pozici, zachovávat mlčení, při psaní mantru opakovat v duchu. Mantra má být psaná souvisle. Psaní mantry přináší lepší koncentraci mysli a smyslů, také realizaci významu mantry pokud jde o speciální mantru.
 • vaikharí – hlasité opakování mantry, může se zpívat nebo recitovat. Při hlasité recitaci je snazší soustředit se na mantru déle, proto je vhodná pro začátečníky.
 • upánšu – šeptaná nebo mumlaná, rty se pohybují, tiché recitování je považováno za jemnější a účinnější stupeň džapy, než je džapa vaikharí.
 • manasika – opakování mantry v mysli, tato duchovní džapa je považována za nejúčinnější formu praxe manter. Je to pokročilá technika, protože necvičení lidé většinou koncentraci neudrží dostatečně dlouho
 • adžapa – nepřetržitě vnitřně opakovaná bez úsilí. Mantra se opakuje v mysli sama od sebe bez jakékoliv vnější aktivity. K prožívání adžapa džapy dochází zpravidla po dlouhodobém a vytrvalém cvičení ostatních stupňů. 

  Číst dál: 3 kroky jak na mantra jógu

Jógová očista trávicí soustavy

Proč cvičit šanka prakšalánu?

Můžete ji cvičit kdekoliv kde je k dispozici toaleta, prostor pro provedení pěti nenáročných pozic a teče tam voda. Potřebujete trošku dětského oleje na konečník. Stačí i olej, který máte doma v kuchyni. Není potřeba kupovat speciální nádobky na klystýr, ani se objednávat do ordinací.

Zacvičíte si kdykoliv se rozhodnete, že je to potřeba. Nejste vázáni na žádný termín, čistíte si trávicí soustavu, kdy to vyhovuje vám. Stačí se jednou naučit postup pozic a správně je zacvičit.

Přirozený průběh čištění. Žádné hadičky. Prostě jen vy, sklenička s vodou, cvičení a záchod.

Pročistí celé tlusté střevo, nejenom část jak to bývá u klystýrů. Voda se do střeva leje v přirozeném proudu, jde ze žaludku, jak je střevo přirozeně nastavené a ne od konečníku. Znečištěná voda vyjde ven konečníkem a vy víte, že ta voda prošla celým střevem a vidíte i to, co vyčistila. Postup opakujete, dokud voda neodchází z konečníku čistá.

Šank prakšalána je přirozená metoda, tlak vody je přirozený a cvičení doslova tu vodu žene ve střevě a čistí jako automatická pračka, všechny nečistoty v přirozeném toku proudí ven. U ostatních metod to tak přirozené není.

Šanka pročistí víc než jenom střeva. Pročistí celou trávicí soustavu od úst, přes jícen, žaludek, prostě celou od úst až po konečník.

Číst dál: Jógová očista trávicí soustavy

7 příznaků, že vaše tlusté střevo potřebuje pomoc

Tlusté střevo je důležité. Každý den pro tělo vstřebává spousty živin, včetně životně důležitých vitaminů. Také vylučuje toxiny, natrávené zbytky jídla a spousty dalšího odpadu, které vyprodukuje naše tělo a potřebuje se jich zbavit.

Problém začíná tím, že v těle část těchto látek zůstává a tak se střevo postupně zanáší.  Pokud zažíváte některý z uvedených příznaků, máte nejspíš tlusté střevo zanešené. 

 

1.   Zácpa

Natrávené jídlo, které obsahuje například málo vlákniny, se na stěnu střeva přilepí a pro střevo je velmi náročné s ním pohnout. Nevyloučené výkaly se drží na stěnách střeva a otravují tělo zevnitř, prakticky znemožňují existenci „hodných“ bakterií. Dochází k omezenému využití živin, které se vstřebávají právě přes stěny tlustého střeva. Vzniká zácpa. Často s ní souvisí nedostatek vlákniny, špatný pitný režim a málo pohybu.

Pomůže očista střev pomocí šank prakšalány. Do dvou dnů si tělo obnoví správné bakterie ve střevech a funguje lépe než dřív. V případě, že se vám do šanky a perfektní očisty nechce, je vhodné jíst ovesné kaše, nebo kaše, které jsou dost rozvařené a obsahují vlákninu. Také pomůže jíst před hlavním jídlem polévku, ta pracuje na podobném principu jako šanka. Díky peristaltice se teplá polévka před hlavním jídlem také do jisté míry podílí na očistě a zlepšení trávení. Naše babičky říkaly, že polévka je grunt J a jistě věděly proč.

Číst dál: 7 příznaků, že vaše tlusté střevo potřebuje pomoc

Jste zde: Home Blog